Product Description

Finanční plán je vaší mapou na cestě za finanční svobodou. Je to jednoduchý ukazatel vašich cílů. Ukazuje, jak jste ke svým cílům blízko a co je ještě potřeba udělat, abyste svých cílů dosáhli v co nejkratším čase.

Ve finančním plánu řešíme pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci) a příjmy pasivní nebo sociální (rodičovská, důchod apod.)