Pojištění trvalých následků úrazu

Posláním tohoto druhu pojištění je zajistit ochranu pojištěnému před dlouhodobým negativním finančním dopadem, jenž může být způsoben úrazem. Zjednodušeně řečeno, pokud se nám stane úraz, který na nás zanechá trvalé následky, vyplatí nám pojišťovna peníze.
Pojistné plnění je odvislé od pojistné částky a od rozsahu poškození, které úraz způsobí. Samozřejmě platí, že čím větší poškození nebo pojistná částka, tím více nám pojišťovna vyplatí peněz. Důležitou roli zde hraje také posouzení lékaře, podle kterého je určováno procento trvalých následků.
Pojistná částka přestavuje nejvyšší možné plnění, tzn. při úrazu představujícím 100 % trvalých následků dostane pojištěný 100 % pojistné částky. Pojišťovny plní už od 1 % trvalých následků, ale nebývá to samozřejmostí, proto je dobré se o této skutečnosti informovat. Existují dvě možnosti pojistného plnění – lineární a progresivní.

Celé pojištění včetně tohoto plnění vysvětluje následující příklad:

Honza a Zuzka jezdí rádi na kole a jelikož bydlí v rušné části města, rozhodli si uzavřít pojištění trvalých následků úrazu. Každého z nich navštívil jiný pojišťovací agent a uzavřeli si tato pojištění:

Honza je pojištěn na pojistnou částku 1 000 000 Kč s progresivním plněním. Pojišťovna vyplácí už od 1 % trvalých následků.
Zuzka chtěla ušetřit na pojistném, a proto si uzavřela pojištění trvalých následků na pojistnou částku 500 000 Kč bez progresivního plnění. Pojišťovna vyplácí až od 10 % trvalých následků.

První májový den se rozhodli strávit sortovně, a tak oba vyrazili na kolo. Když jeli po silnici do nedaleké vesnice, srazil je v zatáčce motorkář a oba byli odvezeni do nemocnice.
Honza byl na tom hůř, měl rozdrcené oba kyčelní klouby a lékaři byli nuceni mu je vyměnit. Po dlouhé hospitalizaci a léčení mu pojišťovna podle posudku lékařů určila 45 % trvalých následků. Tabulka s progresivním plněním pojišťovny vypadá následovně:

Procento trvalých následků Násobek pojistné částky
od 1 % do 20 % 1 x
od 21 % do 40 % 2 x
od 41 % do 60 % 3 x
od 61 % do 80 % 4 x
od 81 % do 100 % 5 x

Procento trvalých následků tedy spadá do trojnásobku pojistné částky. Pojišťovna Honzovi vyplatí 45 % z trojnásobku pojistné částky, tedy ze 3 000 000 Kč. Honza obdrží 1 350 000 Kč Pokud by si uzavřel pojištění bez progrese, obdržel by pouze 45 % z 1 000 000 Kč, tedy 450 000 Kč.

Zuzka dopadla lépe než Honza. Měla na 3krát zlomenou pravou ruku, což zapříčinilo značné omezení hybnosti paže a pojišťovna určila na základě posudků lékařů procento trvalých následků na 9 %. Jelikož si Zuzka uzavřela levnější pojištění, ve kterém pojišťovna plní až od 10 % trvalých následků, nedostane od pojišťovny ani korunu.