>> čas čtení: 2 minuty

Během mého působení na vysoké škole se mne na semináři Finančního poradenství jeden student zeptal, proč by si měl celý život utahovat opasek a teprve jako starý být finančně nezávislý. Co z toho mám, že odkládám peníze, investuji je s vidinou tak dalekou. Přiměl mne proto zamyslet se nad tím, proč chci být finančně nezávislý a co mi tato cesta dává. Ne až za hodně let, ale už teď.

  1. Zvyšuje SEBEVĚDOMÍ. Výdělečný majetek se snažím budovat už hodně let. Asi před 10 lety jsem zjistil, že již máme úspory ve výši ročních výdajů celé rodiny. Manželka mohla zůstat s dětmi doma tak dlouho, jak chtěla. Mohla začít pracovat na částečný úvazek. A kdybychom oba ztratili práci? Nic se neděje. Máme více než roční rezervu. Kolik rodin si toto může říci? Uvědomil jsem si, že jdeme po správné cestě, i když cíl je ještě daleko.
  2. Dává SVOBODU. Finanční nezávislost i cesta k ní mne naplňuje volností, pocitem svobody. A ten pocit je k nezaplacení. Svoboda je asi nejsilnějším argumentem, proč chci být finančně nezávislý. I proto jsme naši vzdělávací hru nazvali FINANČNÍ SVOBODA.
  3. Zvolit si PRÁCI. Finanční nezávislost pro mne také znamená, že mohu dělat to, co chci, co mne baví. Anebo pracovat vůbec nemusím (ale to by mne nebavilo). Díky finanční nezávislosti se práce stává našim přítelem, ne našim otrokářem. Práci si nemusíme volit podle toho, kolik si vyděláme, ale podle toho, jak nás uspokojuje a obohacuje.
  4. Mít VOLNÝ ČAS. Více volného času – to je jeden z motorů, které mne pohánějí kupředu. Vidina toho, že jako finančně nezávislý člověk budu mít možnost se více věnovat své manželce, rodině, přátelům, svým koníčkům. Peníze jsou jen cestou k tomuto cíli.
  5. POMÁHAT jiným. Finanční nezávislost mi také pomůže splnit si další přání – pomáhat mladým lidem, studentům. Chci založit nadaci, která bude poskytovat stipendia těm, kdo si studium nemohou dovolit. Chci také pomáhat starším lidem. A díky finanční nezávislosti budu mít peníze, čas i zkušenosti na to, aby má snaha byla efektivnější.
  6. OBOHATIT ŽIVOT. To je můj konečný cíl. Finanční nezávislost umožní prožít mnohem bohatší život mně, mým nejbližším i ostatním. Je pro mne prostředkem k tomu, co vyjadřuje jeden moudrý citát:

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali.
Žij tak, aby všichni plakali a ty ses usmíval, až jej budeš opouštět.

 

Přeji vám úspěšnou cestu k finanční nezávislosti.

 

Karel Kořený

 

Původní článek byl zveřejněn na www.kfp.cz.